Wednesday, March 2, 2016

Aktiviti KokurikulumProgram ko-kurikulum sebenarnya merupakan sebahagian daripada kurikulum sekolahsama ada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) atau Kurikulum Barsepadu SekolahMenengah (KBSM). Secara praktisnya aktiviti ini dilakukan di dalam dan di luar bilik darjah. Aktiviti ko-kurikulum ini tidak dimasukkan di dalam jadual waktu persekolahan. Oleh kerana itu, semua kegiatan ko-kurikulum adalah dijalankan di luar waktu persekolahan. Ko-kurikulum terdiri daripada beberapa kumpulan iaitu sukan, permainan, badan-badan berpakaian seragam, kelab dan persatuan-persatuan.

Kelab Seni Budaya : Permainan rakyat hampir pupus."Biji Saga"

Kelab komputer : 10fastfingers.com
Kelab Doktor Muda : Bacaan Ikrar
Kelab keselamatan jalan raya : mereka pamplet kempen keselamatan jalan raya

0 comments:

Post a Comment